ترجمه Weigh In در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وزن‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توزين‌.

Weigh In به چه معناست و Weigh In یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weigh In

وزن‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وزن‌ كردن‌, ترجمه وزن‌ كردن‌, کلمات شبیه وزن‌ كردن‌ , توزين‌. به لاتین
دانلود فایل ها