ترجمه Weird در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خارق‌ العاده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غريب‌ , در فارسی : جادو , به فارسی : مرموز.

Weird به چه معناست و Weird یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weird

خارق‌ العاده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خارق‌ العاده‌, ترجمه خارق‌ العاده‌, کلمات شبیه خارق‌ العاده‌ , غريب‌ به لاتین , جادو به لاتین , مرموز. خارجی
دانلود فایل ها