ترجمه Welch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انگلستان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زبان‌ ولز.

Welch به چه معناست و Welch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welch

انگلستان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انگلستان‌, ترجمه انگلستان‌, کلمات شبیه انگلستان‌ , زبان‌ ولز. به لاتین
دانلود فایل ها