ترجمه Weldable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوش‌ خوردني‌. می باشد

Weldable به چه معناست و Weldable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weldable

جوش‌ خوردني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جوش‌ خوردني‌., ترجمه جوش‌ خوردني‌., کلمات شبیه جوش‌ خوردني‌.
دانلود فایل ها