ترجمه Weldment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چيز جوش‌ خورده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌عات‌ بهم‌ جوش‌ خورده‌.

Weldment به چه معناست و Weldment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Weldment

چيز جوش‌ خورده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چيز جوش‌ خورده‌, ترجمه چيز جوش‌ خورده‌, کلمات شبیه چيز جوش‌ خورده‌ , قط‌عات‌ بهم‌ جوش‌ خورده‌. به لاتین
دانلود فایل ها