ترجمه Welfare Work در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امور خيريه‌.

Welfare Work به چه معناست و Welfare Work یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welfare Work

كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌, ترجمه كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌, کلمات شبیه كارهاي‌ عام‌ المنفعه‌ , امور خيريه‌. به لاتین
دانلود فایل ها