ترجمه Welknit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ بافت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخت‌ بافت‌ , در فارسی : داراي‌ بنيه‌ محكم‌ و قوي‌.

Welknit به چه معناست و Welknit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welknit

خوش‌ بافت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ بافت‌, ترجمه خوش‌ بافت‌, کلمات شبیه خوش‌ بافت‌ , سخت‌ بافت‌ به لاتین , داراي‌ بنيه‌ محكم‌ و قوي‌. به لاتین
دانلود فایل ها