ترجمه Well Bred در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با تربيت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ جنس‌.

Well Bred به چه معناست و Well Bred یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Bred

با تربيت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با تربيت‌, ترجمه با تربيت‌, کلمات شبیه با تربيت‌ , خوش‌ جنس‌. به لاتین
دانلود فایل ها