ترجمه Well Conditioned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ اخلاق‌ نيكو می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيكو خصال‌ , در فارسی : داراي‌ صفات‌ حسنه‌ , به فارسی : خوش‌

Well Conditioned به چه معناست و Well Conditioned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Conditioned

داراي‌ اخلاق‌ نيكو به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ اخلاق‌ نيكو, ترجمه داراي‌ اخلاق‌ نيكو, کلمات شبیه داراي‌ اخلاق‌ نيكو , نيكو خصال‌ به لاتین , داراي‌ صفات‌ حسنه‌ به لاتین , خوش‌ خارجی
دانلود فایل ها