ترجمه Well Favored در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيبا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشگل‌ , در فارسی : خوش‌ ظ‌اهر , به فارسی : خوش‌ تركيب‌.

Well Favored به چه معناست و Well Favored یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Favored

زيبا به خارجی , ریشه انگلیسی زيبا, ترجمه زيبا, کلمات شبیه زيبا , خوشگل‌ به لاتین , خوش‌ ظ‌اهر به لاتین , خوش‌ تركيب‌. خارجی
دانلود فایل ها