ترجمه Well Known در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيكنام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوشنام‌ , در فارسی : معروف‌ , به فارسی : مشهور , سایر ترجمه ها : واضح‌ پيش‌ پاافتاده‌.

Well Known به چه معناست و Well Known یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Known

نيكنام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيكنام‌, ترجمه نيكنام‌, کلمات شبیه نيكنام‌ , خوشنام‌ به لاتین , معروف‌ به لاتین , مشهور خارجی , واضح‌ در زبان , پيش‌ پاافتاده‌.انگلیسی
دانلود فایل ها