ترجمه Well Nigh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقريبا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در حدود , در فارسی : قريبا.

Well Nigh به چه معناست و Well Nigh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Nigh

تقريبا به خارجی , ریشه انگلیسی تقريبا, ترجمه تقريبا, کلمات شبیه تقريبا , در حدود به لاتین , قريبا. به لاتین
دانلود فایل ها