ترجمه Well Wishing در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rehsiw llew)ادم‌ نيكخواه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خير خواه‌.

Well Wishing به چه معناست و Well Wishing یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Well Wishing

(rehsiw llew)ادم‌ نيكخواه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rehsiw llew)ادم‌ نيكخواه‌, ترجمه (rehsiw llew)ادم‌ نيكخواه‌, کلمات شبیه (rehsiw llew)ادم‌ نيكخواه‌ , خير خواه‌. به لاتین
دانلود فایل ها