ترجمه Welsh در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قول‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بتعهدخود عمل‌نكردن‌.

Welsh به چه معناست و Welsh یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Welsh

قول‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قول‌ زدن‌, ترجمه قول‌ زدن‌, کلمات شبیه قول‌ زدن‌ , بتعهدخود عمل‌نكردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها