ترجمه Wend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيمودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منتقل‌ كردن‌.

Wend به چه معناست و Wend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wend

پيمودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيمودن‌, ترجمه پيمودن‌, کلمات شبیه پيمودن‌ , منتقل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها