ترجمه Wergeld در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dligrew)(حق.) خون‌ بها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ديه‌ (heyid).

Wergeld به چه معناست و Wergeld یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wergeld

(dligrew)(حق.) خون‌ بها به خارجی , ریشه انگلیسی (dligrew)(حق.) خون‌ بها, ترجمه (dligrew)(حق.) خون‌ بها, کلمات شبیه (dligrew)(حق.) خون‌ بها , ديه‌ (heyid). به لاتین
دانلود فایل ها