ترجمه Western در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (renretsew) باختري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : غربي‌ , در فارسی : وابسته‌ به‌ مغرب‌ يا باختر.

Western به چه معناست و Western یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Western

(renretsew) باختري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (renretsew) باختري‌, ترجمه (renretsew) باختري‌, کلمات شبیه (renretsew) باختري‌ , غربي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ مغرب‌ يا باختر. به لاتین
دانلود فایل ها