ترجمه Wetback در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مهاجر فراري‌ مكزيكي‌. می باشد

Wetback به چه معناست و Wetback یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wetback

مهاجر فراري‌ مكزيكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مهاجر فراري‌ مكزيكي‌., ترجمه مهاجر فراري‌ مكزيكي‌., کلمات شبیه مهاجر فراري‌ مكزيكي‌.
دانلود فایل ها