ترجمه Wettable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيس‌ كردني‌. می باشد

Wettable به چه معناست و Wettable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wettable

خيس‌ كردني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خيس‌ كردني‌., ترجمه خيس‌ كردني‌., کلمات شبیه خيس‌ كردني‌.
دانلود فایل ها