ترجمه Wham در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد صدا كردن‌. می باشد

Wham به چه معناست و Wham یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wham

ايجاد صدا كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد صدا كردن‌., ترجمه ايجاد صدا كردن‌., کلمات شبیه ايجاد صدا كردن‌.
دانلود فایل ها