ترجمه Whang در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با صداي‌ بلند زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كوبيدن‌.

Whang به چه معناست و Whang یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whang

با صداي‌ بلند زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی با صداي‌ بلند زدن‌, ترجمه با صداي‌ بلند زدن‌, کلمات شبیه با صداي‌ بلند زدن‌ , كوبيدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها