ترجمه Whatman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذ اعلي‌ مخصوص‌ ترسيم‌ و ط‌راحي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كاغذ رسم‌.

Whatman به چه معناست و Whatman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whatman

كاغذ اعلي‌ مخصوص‌ ترسيم‌ و ط‌راحي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذ اعلي‌ مخصوص‌ ترسيم‌ و ط‌راحي‌, ترجمه كاغذ اعلي‌ مخصوص‌ ترسيم‌ و ط‌راحي‌, کلمات شبیه كاغذ اعلي‌ مخصوص‌ ترسيم‌ و ط‌راحي‌ , كاغذ رسم‌. به لاتین
دانلود فایل ها