ترجمه Wheaten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گندمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ گندم‌ , در فارسی : برنگ‌ گندم‌ , به فارسی : گندمگون‌.

Wheaten به چه معناست و Wheaten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wheaten

گندمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گندمي‌, ترجمه گندمي‌, کلمات شبیه گندمي‌ , وابسته‌ به‌ گندم‌ به لاتین , برنگ‌ گندم‌ به لاتین , گندمگون‌. خارجی
دانلود فایل ها