ترجمه Wheelsman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (namleehw) راننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شوفر اتومبيل‌ , در فارسی : دوچرخه‌ سوار

Wheelsman به چه معناست و Wheelsman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wheelsman

(namleehw) راننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (namleehw) راننده‌, ترجمه (namleehw) راننده‌, کلمات شبیه (namleehw) راننده‌ , شوفر اتومبيل‌ به لاتین , دوچرخه‌ سوار به لاتین
دانلود فایل ها