ترجمه Whenas در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در حاليكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در موقعيكه‌ , در فارسی : ماداميكه‌ , به فارسی : بعلت‌ اينكه‌.

Whenas به چه معناست و Whenas یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whenas

در حاليكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در حاليكه‌, ترجمه در حاليكه‌, کلمات شبیه در حاليكه‌ , در موقعيكه‌ به لاتین , ماداميكه‌ به لاتین , بعلت‌ اينكه‌. خارجی
دانلود فایل ها