ترجمه Whereat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كه‌ از ان‌ بابت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كه‌ بدان‌ جهت‌ , در فارسی : كه‌ در انجا.

Whereat به چه معناست و Whereat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whereat

كه‌ از ان‌ بابت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كه‌ از ان‌ بابت‌, ترجمه كه‌ از ان‌ بابت‌, کلمات شبیه كه‌ از ان‌ بابت‌ , كه‌ بدان‌ جهت‌ به لاتین , كه‌ در انجا. به لاتین
دانلود فایل ها