ترجمه Whereto در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (otnuerehw)چه‌ بچه‌ چيز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بكجا , در فارسی : بچه‌ منظ‌ور , به فارسی : بچه‌ هدفي‌.

Whereto به چه معناست و Whereto یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whereto

(otnuerehw)چه‌ بچه‌ چيز به خارجی , ریشه انگلیسی (otnuerehw)چه‌ بچه‌ چيز, ترجمه (otnuerehw)چه‌ بچه‌ چيز, کلمات شبیه (otnuerehw)چه‌ بچه‌ چيز , بكجا به لاتین , بچه‌ منظ‌ور به لاتین , بچه‌ هدفي‌. خارجی
دانلود فایل ها