ترجمه Whereupon در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كه‌ در نتيجه‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كه‌ بر روي‌ ان‌ , در فارسی : روي‌ چه‌.

Whereupon به چه معناست و Whereupon یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whereupon

كه‌ در نتيجه‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كه‌ در نتيجه‌ ان‌, ترجمه كه‌ در نتيجه‌ ان‌, کلمات شبیه كه‌ در نتيجه‌ ان‌ , كه‌ بر روي‌ ان‌ به لاتین , روي‌ چه‌. به لاتین
دانلود فایل ها