ترجمه Wherry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قايق‌ سبك‌ پارويي‌ مسافري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با قايق‌ حمل‌ كردن‌.

Wherry به چه معناست و Wherry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Wherry

قايق‌ سبك‌ پارويي‌ مسافري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قايق‌ سبك‌ پارويي‌ مسافري‌, ترجمه قايق‌ سبك‌ پارويي‌ مسافري‌, کلمات شبیه قايق‌ سبك‌ پارويي‌ مسافري‌ , با قايق‌ حمل‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها