ترجمه Whether Or Not در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (on ro rehtehw)بهرحال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در همه‌ حال‌ , در فارسی : بهرصورت‌.

Whether Or Not به چه معناست و Whether Or Not یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whether Or Not

(on ro rehtehw)بهرحال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (on ro rehtehw)بهرحال‌, ترجمه (on ro rehtehw)بهرحال‌, کلمات شبیه (on ro rehtehw)بهرحال‌ , در همه‌ حال‌ به لاتین , بهرصورت‌. به لاتین
دانلود فایل ها