ترجمه Whew در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ سوت‌ حاكي‌ از حيرت‌ يا تحسين‌. می باشد

Whew به چه معناست و Whew یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whew

صداي‌ سوت‌ حاكي‌ از حيرت‌ يا تحسين‌. به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ سوت‌ حاكي‌ از حيرت‌ يا تحسين‌., ترجمه صداي‌ سوت‌ حاكي‌ از حيرت‌ يا تحسين‌., کلمات شبیه صداي‌ سوت‌ حاكي‌ از حيرت‌ يا تحسين‌.
دانلود فایل ها