ترجمه Whiffet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سوت‌ يا پف‌ كوتاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيوان‌ رشد نكرده‌ , در فارسی : سگ‌ كوچك‌.

Whiffet به چه معناست و Whiffet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiffet

سوت‌ يا پف‌ كوتاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سوت‌ يا پف‌ كوتاه‌, ترجمه سوت‌ يا پف‌ كوتاه‌, کلمات شبیه سوت‌ يا پف‌ كوتاه‌ , حيوان‌ رشد نكرده‌ به لاتین , سگ‌ كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها