ترجمه Whiffle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نا بهنگام‌ وزيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنبيدن‌شعله‌ , در فارسی : سوت‌ زدن‌.

Whiffle به چه معناست و Whiffle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiffle

نا بهنگام‌ وزيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نا بهنگام‌ وزيدن‌, ترجمه نا بهنگام‌ وزيدن‌, کلمات شبیه نا بهنگام‌ وزيدن‌ , جنبيدن‌شعله‌ به لاتین , سوت‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها