ترجمه Whig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌. می باشد

Whig به چه معناست و Whig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whig

عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌., ترجمه عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌., کلمات شبیه عضو حزب‌ ‘ويگ‌’ در انگليس‌ قديم‌.
دانلود فایل ها