ترجمه Whigmaleery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وهم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسباب‌.

Whigmaleery به چه معناست و Whigmaleery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whigmaleery

وهم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وهم‌, ترجمه وهم‌, کلمات شبیه وهم‌ , اسباب‌. به لاتین
دانلود فایل ها