ترجمه Whigmaleery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eireelamgihw) چيز قشنگ‌و ارزان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هوس‌ , در فارسی : تلون‌مزاج‌

Whigmaleery به چه معناست و Whigmaleery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whigmaleery

(eireelamgihw) چيز قشنگ‌و ارزان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eireelamgihw) چيز قشنگ‌و ارزان‌, ترجمه (eireelamgihw) چيز قشنگ‌و ارزان‌, کلمات شبیه (eireelamgihw) چيز قشنگ‌و ارزان‌ , هوس‌ به لاتین , تلون‌مزاج‌ به لاتین
دانلود فایل ها