ترجمه Whiles در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درحاليكه‌. می باشد

Whiles به چه معناست و Whiles یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiles

درحاليكه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی درحاليكه‌., ترجمه درحاليكه‌., کلمات شبیه درحاليكه‌.
دانلود فایل ها