ترجمه Whilst در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در خلال‌ مدتي‌ كه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در حاليكه‌ , در فارسی : درمدتي‌ كه‌ , به فارسی : ضمن‌اينكه‌.

Whilst به چه معناست و Whilst یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whilst

در خلال‌ مدتي‌ كه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در خلال‌ مدتي‌ كه‌, ترجمه در خلال‌ مدتي‌ كه‌, کلمات شبیه در خلال‌ مدتي‌ كه‌ , در حاليكه‌ به لاتین , درمدتي‌ كه‌ به لاتین , ضمن‌اينكه‌. خارجی
دانلود فایل ها