ترجمه Whimsied در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر هوس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هوس‌ انگيز , در فارسی : بوالهوسانه‌.

Whimsied به چه معناست و Whimsied یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whimsied

پر هوس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پر هوس‌, ترجمه پر هوس‌, کلمات شبیه پر هوس‌ , هوس‌ انگيز به لاتین , بوالهوسانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها