ترجمه Whin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (enotsnihw) هرنوع‌ سنگ‌ سخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخ‌ يا جراثقال‌ معدن‌.

Whin به چه معناست و Whin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whin

(enotsnihw) هرنوع‌ سنگ‌ سخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (enotsnihw) هرنوع‌ سنگ‌ سخت‌, ترجمه (enotsnihw) هرنوع‌ سنگ‌ سخت‌, کلمات شبیه (enotsnihw) هرنوع‌ سنگ‌ سخت‌ , چرخ‌ يا جراثقال‌ معدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها