ترجمه Whiplike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تازيانه‌ وار. می باشد

Whiplike به چه معناست و Whiplike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whiplike

تازيانه‌ وار. به خارجی , ریشه انگلیسی تازيانه‌ وار., ترجمه تازيانه‌ وار., کلمات شبیه تازيانه‌ وار.
دانلود فایل ها