ترجمه Whipper در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسب‌ عقب‌

Whipper به چه معناست و Whipper یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whipper

همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند به خارجی , ریشه انگلیسی همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند, ترجمه همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند, کلمات شبیه همدست‌ شكارچي‌ كه‌تازي‌ ها رابا شلاق‌ ميراند , اسب‌ عقب‌ به لاتین
دانلود فایل ها