ترجمه Whipping Boy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وجه‌المصالحه‌امري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كتك‌ خور.

Whipping Boy به چه معناست و Whipping Boy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whipping Boy

وجه‌المصالحه‌امري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وجه‌المصالحه‌امري‌, ترجمه وجه‌المصالحه‌امري‌, کلمات شبیه وجه‌المصالحه‌امري‌ , كتك‌ خور. به لاتین
دانلود فایل ها