ترجمه Whipping Post در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيري‌ كه‌محكومين‌بتازيانه‌رابدان‌ميبندند. می باشد

Whipping Post به چه معناست و Whipping Post یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whipping Post

تيري‌ كه‌محكومين‌بتازيانه‌رابدان‌ميبندند. به خارجی , ریشه انگلیسی تيري‌ كه‌محكومين‌بتازيانه‌رابدان‌ميبندند., ترجمه تيري‌ كه‌محكومين‌بتازيانه‌رابدان‌ميبندند., کلمات شبیه تيري‌ كه‌محكومين‌بتازيانه‌رابدان‌ميبندند.
دانلود فایل ها