ترجمه Whipstitch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای در مرز زمين‌شخم‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ مرز كردن‌ , در فارسی : خياط‌ , به فارسی : اهل‌

Whipstitch به چه معناست و Whipstitch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whipstitch

در مرز زمين‌شخم‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی در مرز زمين‌شخم‌ زدن‌, ترجمه در مرز زمين‌شخم‌ زدن‌, کلمات شبیه در مرز زمين‌شخم‌ زدن‌ , داراي‌ مرز كردن‌ به لاتین , خياط‌ به لاتین , اهل‌ خارجی
دانلود فایل ها