ترجمه Whirl در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چرخانيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخش‌ , در فارسی : چرخيدن‌ , به فارسی : گردش‌ سريع‌ , سایر ترجمه ها : حركت‌ گردابي‌.

Whirl به چه معناست و Whirl یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whirl

چرخانيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چرخانيدن‌, ترجمه چرخانيدن‌, کلمات شبیه چرخانيدن‌ , چرخش‌ به لاتین , چرخيدن‌ به لاتین , گردش‌ سريع‌ خارجی , حركت‌ گردابي‌. در زبان
دانلود فایل ها