ترجمه، معنی و ریشه کلمه Whirligig به فارسی

ترجمه Whirligig در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصور واهي‌. می باشد

Whirligig به چه معناست و Whirligig یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whirligig

تصور واهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تصور واهي‌., ترجمه تصور واهي‌., کلمات شبیه تصور واهي‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: