ترجمه Whirry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (yrruh) (اسكاتلند) شتاب‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بعجله‌حركت‌ كردن‌.

Whirry به چه معناست و Whirry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whirry

(yrruh) (اسكاتلند) شتاب‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (yrruh) (اسكاتلند) شتاب‌ كردن‌, ترجمه (yrruh) (اسكاتلند) شتاب‌ كردن‌, کلمات شبیه (yrruh) (اسكاتلند) شتاب‌ كردن‌ , بعجله‌حركت‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها