ترجمه Whish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حركت‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسرعت‌ گذشته‌ , در فارسی : صفير , به فارسی : (.n): (tsihw) هيس‌

Whish به چه معناست و Whish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whish

حركت‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حركت‌ كردن‌, ترجمه حركت‌ كردن‌, کلمات شبیه حركت‌ كردن‌ , بسرعت‌ گذشته‌ به لاتین , صفير به لاتین , (.n): (tsihw) هيس‌ خارجی
دانلود فایل ها