ترجمه Whisk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاك‌ كن‌ زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گردگير.

Whisk به چه معناست و Whisk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Whisk

پاك‌ كن‌ زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاك‌ كن‌ زدن‌, ترجمه پاك‌ كن‌ زدن‌, کلمات شبیه پاك‌ كن‌ زدن‌ , گردگير. به لاتین
دانلود فایل ها